Eenmanszaak of BV?

Als u een keuze moet maken tussen een eenmanszaak en een BV is het belangrijk om bijvoorbeeld te kijken naar het risico van eventuele aansprakelijkheid en het fiscaal voordeel/nadeel. Wanneer uw onderneming veel risico loopt, kunt u vanuit oogpunt van vermindering van de kans op aansprakelijkstelling beter de BV als rechtsvorm kiezen. Bij weinig risico in de bedrijfsvoering voldoet vaak de eenmanszaak. Voor het oprichten van een eenmanszaak is alleen een bezoek aan de KvK nodig. Als u een BV opstart, heeft u een notaris nodig.

Rol notaris bij de oprichting van een BV

Een besloten vennootschap (BV) is een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Aan de oprichter(s), of aan anderen die geld of goederen inbrengen, worden aandelen uitgegeven. Een BV kent een algemene vergadering, een bestuur/directie en soms een raad van commissarissen. Notariskantoor Herweijer legt de statuten van uw BV vast in de oprichtingsakte. De oprichting van een BV kan tegenwoordig behoorlijk snel geregeld zijn.

Inhoud statuten BV

In deze statuten staan onder andere de volgende zaken:

– de naam en de doelstelling van de BV
– het nominale bedrag van de aandelen
– de regels voor de overdracht van de aandelen

– welke personen als bestuurder/directie dan wel als commissaris benoemd kunnen worden
– de manier waarop bestuurders en commissarissen worden benoemd en ontslagen
– de bevoegdheden van de diverse organen

– de bevoegdheden van de raad van commissarissen

Wij zorgen ervoor dat uw BV wordt ingeschreven in het Handelsregister. Zo wordt persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen. Persoonlijke aansprakelijkheid ontstaat soms door zelf te tekenen in privé voor schulden of ook in bijzondere omstandigheden (bestuurdersaansprakelijkheid).

Akte van bekrachtiging

Indien u al een BV in oprichting heeft en daarvoor werkzaamheden verricht bent u als bestuurder aansprakelijk. Dit is ook het geval als u werkzaamheden verricht na oprichting en vóór inschrijving van de BV in het handelsregister. U voorkomt aansprakelijkheid in deze gevallen met een akte van bekrachtiging van de rechtshandeling die in die periode in naam van de BV zijn verricht.