Category Archives: Uncategorized

Beachvolleybal

By | Uncategorized | No Comments

Niet alleen op notarieel gebied, maar ook op het sportieve vlak wil notariskantoor Herweijer graag zichtbaar zijn. Daarom werd door het kantoor op 8 juni 2018 aan het bedrijventoernooi beachvolleybal deelgenomen. Een verrassende 4e plaats (totaal waren er 21 deelnemende teams) was het eervolle resultaat van een avond teamplaying.

Hil Herweijer volleybal

Tohopesate

By | Uncategorized | No Comments

Notariskantoor Herweijer verleende op 4 april 2018 haar medewerking aan het slagen van de bijeenkomst Beursvloer Kampen Tohopesate. Samen met een van zijn kandidaat-notarissen had notaris Hil Herweijer als taak om te beoordelen of de matches tussen enerzijds maatschappelijke organisaties c.q. clubs en anderzijds de deelnemende bedrijven voldoende helder waren omschreven.
Aan het eind van de bijeenkomst bleek dat er 70 matches tot stand waren gekomen met een waarde van € 53.500,00; deze waarden werden op de betreffende bijeenkomst door een accountant bepaald. Met voldoening kijkt notaris Herweijer erop terug dat hij op deze manier zijn steentje mocht bijdragen in de Kamper samenleving.”

Hil Herweijer Tohopesate

Prijswinnares dinerbon

By | Uncategorized | No Comments

Op 3 april 2018 werd voor notaris Hil Herweijer een bijzondere mijlpaal in zijn notariële loopbaan bereikt. Op die dag passeerde hij namelijk zijn 25.000ste akte. Aan dit gebeuren werd een leuke prijsvraag verbonden. Ieder werd in de gelegenheid gesteld om te raden de hoeveelste akte op 3 april 2018 bij notariskantoor Herweijer werd gepasseerd. Uit de inzendingen bleek dat slechts een persoon het juiste aantal had geraden. Deze persoon ontving van het kantoor een dinerbon voor 2 personen.

Prijswinnares notaris Herweijer

Bent u benieuwd of wij u kunnen helpen met uw vraag?
Wij zijn u graag van dienst!
Contact