Bedrijfsmatig onroerend goed

Op bedrijfsmatig gebied wordt er onroerend goed gekocht en verkocht. Denk hierbij aan de aan- en verkoop van een bedrijfspand, winkelpand of bedrijventerrein. Notariskantoor Herweijer adviseert u graag in dit, vaak juridisch complexe, proces. Wij vertellen u of in uw situatie voor de overdracht omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting betaald moet worden. Wij denken met u mee en zoeken samen naar de beste oplossing. En uiteraard spannen wij ons in om de overdracht en juridische levering op het geplande moment te laten plaatsvinden.

Klanten vragen ons:

 

“Ik wil mijn schip voor beroepsvaart overdragen.

Hoe gaat dat precies?”

Wij overwegen een stuk land aan te kopen, Hoe zit het met dat quota?

Geldt er ook nog een speciale landbouwvrijstelling

“Ik heb plannen een bedrijf over te nemen.

Hoe moet ik dat regelen?

Bedrijfsoverdracht

Wilt u uw bedrijf overdragen aan uw kinderen of een andere belangstellende partij of heeft u juist plannen om zelf een bedrijf over te nemen? Een bedrijfsoverdracht heeft vaak juridische, fiscale en persoonlijke gevolgen. Notariskantoor Herweijer voert controles voor u uit, geeft u inzicht in de rechten en plichten en voorziet u van advies. Daarnaast regelen wij de noodzakelijke akten zoals een notariële akte voor de levering van aandelen. Ook geven we u inzicht in de persoonlijke gevolgen, bijvoorbeeld voor uw testamenten en op basis van de huwelijkse voorwaarden.

Overdracht agrarisch land

Het overdragen van een stuk agrarisch land is maatwerk. Notariskantoor Herweijer beschikt over kennis van zaken op agrarisch gebied. Wij vertellen u meer over de productierechten zoals het melkquotum dat overgaat naar de koper. Wij geven u inzicht in de overdrachtsbelasting en informeren u over de landbouwvrijstelling. Tot slot stellen wij de akte op met een eventuele winstdelingsregeling voor het geval het land binnen een aantal jaren (met winst) wordt verkocht. De afspraken over de betaling van de overnamesom leggen wij goed vast voor u.

Overdracht schepen voor beroeps- of pleziervaart

In de scheepvaartwereld gelden andere regels. Het werkt vaak net even anders. Notariskantoor Herweijer kent, door haar ruime ervaring, de speciale regels die gelden voor de diverse schepen. Wij leggen u graag uit wat van toepassing is op uw situatie en stellen voor de overdracht een notariële akte op. U kunt bij ons ook terecht voor vragen over de teboekstelling van uw schip, het opstellen van een scheepshypotheekakte en de inschrijving in het Kadaster.