Overdracht schepen

Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek kent twee soorten schepen: binnenvaartschepen en zeeschepen, hieronder vindt u informatie over de overdracht van binnenvaartschepen bestemd voor de pleziervaart.

Voor een schip met een waterverplaatsing van meer dan tien kubieke meter (10 m3 ) is teboekstelling in het scheepsregister van het Kadaster verplicht.

Binnenvaartschepen

Bij teboekstelling krijgt het schip een brandmerk.

De overdracht van een niet te boek gesteld binnenvaartschip kan onderhands. U kunt daarvoor ook gebruik maken van de diensten van ons kantoor.

Binnenvaartschepen waarvoor teboekstelling verplicht is en vrijwillig te boek gestelde schepen, kunnen alleen via een notariële akte van levering in eigendom worden overgedragen.

De voordelen van teboekstelling:

  • Bij een schip in aanbouw, dat nog op de werf ligt, is de eigenaar beschermd tegen faillissement van de werf.
  • Het biedt de mogelijkheid om hypotheek op een schip te kunnen vestigen.
  • Het bewijst wie de juridische eigenaar is.
  • Wordt het schip gestolen en doorverkocht, dan kan de juridische eigenaar het schip terugvorderen.

Zeeschepen

Wilt u een zeeschip overdragen of een zeeschip te boek stellen, neemt u dan contact op met ons kantoor. Dit geldt ook voor de overdracht of de teboekstelling van schepen in de ondernemingssfeer.

Belastingen

De koop van een schip is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Bij de koop van een nieuw schip of bij de koop van een schip van een ondernemer is omzetbelasting verschuldigd, tenzij er een beroep gedaan kan worden op een vrijstelling omzetbelasting.