Familie & Samenleven

Het personen- en familierecht is volop in beweging. Zo zien we nieuwe, soms ingewikkelde leefrelaties ontstaan en wordt de gemiddelde leeftijd van de mensen steeds hoger. Steeds meer zaken op familiegebied worden vastgelegd bij de notaris. Zodat mensen altijd kunnen terugvallen op wettig vastgestelde afspraken. En dat geeft toch een stuk rust en zekerheid!

Klanten vragen ons:

 

“Is er verschil tussen een geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen met een samenlevingscontract?”

“Waarom zou je als getrouwd stel met kinderen testamenten laten opstellen?

Sinds invoering van het ‘nieuwe’ erfrecht in 2003 regelt de wet alles toch goed?”

“Waarom zou je een koopovereenkomst van een woning laten registreren bij het kadaster voordat de definitieve akte van eigendomsrecht wordt getekend?”

Afspraken over samenleven, huwelijk en partnerschap

Heeft u plannen om binnenkort te gaan samenwonen, trouwen of een gezin te stichten? Leg dan afspraken vast bij de notaris. Deze afspraken beschermen u, uw partner en eventuele kinderen als er iets wijzigt in uw situatie. Notariskantoor Herweijer helpt u bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden, een samenlevingscontract of partnerschapsvoorwaarden.

Testament

Wie krijgt uw vermogen na uw overlijden? En wie erft uw goederen na het overlijden van uw erfgenaam? Met een testament kunt u uw wensen vastleggen. Zo bepaalt u wie erfgenaam is en hoe een voogdijregeling wordt ingericht. Door een slim testament kunt u daarnaast behoorlijk besparen op erfbelasting.

Levenstestament

Soms kunnen mensen zelf geen beslissingen meer nemen door ziekte of andere lichamelijke of geestelijke ongemakken. Een oplossing hiervoor is het levenstestament. U legt uw wensen en regelingen met betrekking tot persoonlijke en zakelijke belangen juridisch vast. Op het moment dat u niet meer in staat bent uw wil te uiten, treden deze regelingen in werking. Op deze manier wordt voorkomen dat de rechter het voor u gaat regelen.

Gezag & voogdij

Als u (en uw partner) komen te overlijden, wie zorgt er dan voor uw minderjarige kinderen? Als u niets vastlegt, benoemt de kantonrechter na overleg met beide families een voogd. Maar dit is misschien niet de persoon die u in gedachten heeft. In een testament of een afzonderlijke akte kunt u een voogd benoemen. Deze voogd neemt de verzorging en opvoeding van uw kinderen voor zijn rekening.

Erven & schenken

Als u een erfenis ontvangt, kunt u vragen en dilemma’s hebben. Is het verstandig de erfenis te aanvaarden? Hoeveel erfbelasting moet ik gaan betalen? En wat moet je als erfgenaam allemaal afhandelen? Wij helpen u graag inzicht te krijgen in de keuzes die u heeft en wat er van u wordt verwacht.
Ouders schenken vaak aan hun kinderen om bij overlijden te besparen op erfbelasting. Want de erfbelasting wordt hoger naarmate er bij het overlijden meer vermogen is. Wij informeren u graag over de mogelijkheden om slim en/of belastingvrij te schenken en helpen u een en ander vast te leggen.

Bewind

Op 18-jarige leeftijd zijn uw kinderen meerderjarig. Na uw overlijden erven zij op deze jonge leeftijd al uw vermogen. Voor een 18-jarige kan het lastig zijn om verantwoord met geërfd vermogen om te gaan. U kunt hiervoor alvast een bewind instellen. En vastleggen op welke leeftijd uw erfgenaam wel mag beschikken over uw goederen.