Bewind & volmacht

Onder bewindstelling

Als iemand niet zelf in staat is om zijn eigen belangen te behartigen, kan de rechter het vermogen van die persoon onder bewind stellen. Dit komt bijvoorbeeld voor als iemand dementerend is, een verslaving heeft of een psychiatrisch patiënt is. De bewindvoerder neemt in dit geval de beslissingen over het geld en de goederen van de betrokken persoon. De notaris kan eventueel ook optreden als bewindvoerder.

Algemene notariële volmacht

Om onderbewindstelling te voorkomen kunt u, mits u zelf op dat moment uw belangen voldoende kunt behartigen, een volmacht bij een notaris tekenen. U geeft een ander de bevoegdheid namens u te handelen voor het geval u dit zelf niet meer kunt. In een volmacht geeft u aan wie de volmacht krijgt, wanneer deze ingaat en wat de taken zijn. Als u daarnaast nog persoonlijke wensen wilt vastleggen, adviseren wij u een levenstestament.

Volmacht aan partner en/of kinderen

U kunt een algemene notariële volmacht verlenen aan uw echtgenoot of partner en kinderen. Zo kan uw echtgenoot of partner namens u handelen en uw kinderen namens u beiden wanneer u allebei niet meer uw belangen kunt behartigen. Notariskantoor Herweijer vertelt u graag meer over de inhoud van een volmacht en geeft u een persoonlijk advies.