Heeft u een erfenis gekregen waarbij de schulden waarschijnlijk hoger zijn dan de bezittingen? Raadpleeg dan eerst de notaris. U heeft namelijk drie keuzes: de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als er schulden in het spel zijn, loopt u met zuiver aanvaarden een risico. Wij lichten u graag voor over de mogelijkheden en denken met u mee over een verstandige keuze.

Aanvaarden of verwerpen van een erfenis

Als u een erfenis zuiver aanvaardt, erft u alle goederen en ook eventuele schulden. Daarnaast moet de nalatenschap door of namens u worden afgewikkeld. U kunt de erfenis officieel ‘zuiver aanvaarden’, maar doet dit ook door u te gedragen als een erfgenaam. Indien er meer schulden zijn dan bezittingen en u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard, dan bent u ook voor de schulden aansprakelijk in uw privévermogen.

Beneficiair aanvaarden houdt in dat u de erfenis aanvaardt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Alle baten en lasten worden in kaart gebracht en schulden worden betaald uit de nalatenschap. Wat netto overblijft, wordt verdeeld onder de erfgenamen. Indien de schulden de bezittingen overtreffen, ontvangen de schuldeisers slechts een gedeelte van het bedrag dat zij tegoed hadden van de overledene. In een dergelijk geval lijkt de afwikkeling van de nalatenschap op de afwikkeling van een faillissement; ook dan krijgen schuldeisers vaak slechts een gedeelte van hun vordering uitbetaald.

Wanneer de schulden hoger zijn dan de bezittingen, kunt u de erfenis verwerpen. Dit kan ook als u niets met de nalatenschap te maken wilt hebben. Het beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis kunt u regelen bij ons notariskantoor. Wij dienen daartoe de noodzakelijke stukken in bij de rechtbank.

Verklaring van erfrecht

Op uw verzoek kunnen wij een verklaring van erfrecht opstellen. In de verklaring van erfrecht staat informatie over de overledene, de erfgenamen en wie over de nalatenschap mag beschikken. Deze verklaring is vaak nodig om bankrekeningen te deblokkeren, en partnerschapspensioen of een uitkering uit een levensverzekering te ontvangen. Bij deze verklaring kunt u ook één van de erfgenamen volmacht geven om namens de andere erfgenamen te handelen.

Erfbelasting

Als u een erfenis ontvangt, kunt u erfbelasting verschuldigd zijn. Of u erfbelasting moet betalen is afhankelijk van de hoogte van de erfenis en uw relatie tot de overledene. Er zijn verschillende tarieven en vrijstellingen. Notariskantoor Herweijer kan u hier meer over vertellen en adviseren over uitstel van betaling bij een langdurige afwikkeling van de nalatenschap.

Schenken

Heeft u vragen over het schenken aan uw kinderen? Of aan goede doelen? U vindt hierover meer informatie bij ‘Schenken & Goede doelen’.