Gezag & Voogdij

Voogdij: voor als u niet meer voor uw kinderen kunt zorgen

Wat gebeurt er met onze minderjarige kinderen als wij er zelf niet meer zijn? Veel ouders hebben deze vraag. Kinderen jonger dan 18 jaar staan volgens de wet onder gezag. Meestal hebben de ouders het gezag. Als zij niet meer voor hun minderjarige kinderen kunnen zorgen, wordt het gezag overgedragen aan één of meer voogden. Bijvoorbeeld als u beiden tegelijk of snel achter elkaar overlijdt of door omstandigheden niet meer voor uw kinderen kunt zorgen. Dit wordt voogdij genoemd.

Taken van de voogd

Als u niet langer voor uw minderjarige kinderen kunt zorgen en u geen voogdijregeling heeft gemaakt, wijst de rechter een voogd aan. Hij raadpleegt hiervoor de families en zoekt naar de beste oplossing. Als niemand de voogdij op zich wil nemen, krijgt een voogdijinstelling het gezag over uw kinderen.

De taken van een voogd bestaan uit de verantwoordelijkheid voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Daarnaast vertegenwoordigt de voogd het kind (bijv. toestemming voor medische behandeling) en beheert hij het vermogen van het kind. Als u maximale invloed wilt hebben op de beslissing wie de voogd wordt over uw kind(eren), kunt u een voogdijregeling opnemen in uw testament.

Voordelen van voogdijregeling

Het opstellen van een voogdijregeling door de notaris heeft de volgende voordelen:
1. U voorkomt dat de rechter een voogd aanwijst die uw kinderen gaat opvoeden en verzorgen.
2. U hebt maximale invloed op de manier waarop uw kinderen worden opgevoed.
3. U voorkomt ruzie en discussie tussen families, Kinderbescherming en de rechter.
4. U creëert een veilige en vertrouwde situatie voor uw kinderen.
5. U stelt het vermogen van uw kinderen veilig en kunt bepalingen opnemen omtrent specifieke bestedingsdoelen (studie, huwelijk).

Het is ook mogelijk om door middel van een bewindregeling het beheer over het vermogen van een kind door een ander te laten verzorgen.

Voogdijregeling door notariskantoor Herweijer

Als u een voogdijregeling wilt opstellen, kunt u terecht bij ons notariskantoor. Wij leggen graag de persoonlijke wensen voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen vast in uw testament of in een akte van voogdbenoeming. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of de aangewezen voogd nog de beste keuze voor uw kinderen is. Ook is het verstandig af en toe de aangewezen voogd te vragen of hij de voogdij nog steeds kan en wil aanvaarden.