Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Bezittingen en schulden

Gaat u binnenkort trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Denk dan na over huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden. Als u niets regelt geldt er (sinds 1 januari 2018) een beperkte gemeenschap van goederen. Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Schenkingen of erfenissen die u ontvangt voor en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven.

Voordelen van huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden

Wilt u van deze wettelijke regelingen afwijken? Laat dan huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden opstellen door de notaris. Mocht u bijvoorbeeld de algehele gemeenschap van goederen (zoals die gold voor 1 januari 2018) van toepassing willen verklaren op uw huwelijk, dan is het nodig dat er huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden worden opgesteld. Hetzelfde geldt in de situatie dat er sprake is van twee privé vermogens zonder dat u een gemeenschappelijk vermogen wenst.

Bent u ondernemer? Ook dan is het met de nieuwe wet nog steeds van groot belang dat u huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laat opstellen. Op die manier kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Ook kan door huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden voorkomen worden dat er geschillen gaan ontstaan over een wettelijke regeling die speciaal voor ondernemers is geschreven, maar die in de praktijk tot veel problemen aanleiding kan geven.

Daarnaast kunnen huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden fiscale voordelen bieden voor de erfbelasting en levensverzekering(en).

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden vast laten leggen

U kunt bij notariskantoor Herweijer terecht voor het laten opstellen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden. Wij horen graag wat uw gezamenlijke wensen zijn en voorzien u van een advies op maat. Wij leggen alles vast in een notariële akte. U kunt de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden tijdens het huwelijk of gedurende het geregistreerd partnerschap aan laten passen zonder tussenkomst van de rechter.

Ongelijke financiële bijdragen door echtgenoten/partners ten aanzien van een gemeenschappelijke eigen woning

Als vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap een woning door de beide echtgenoten/partners gezamenlijk is gekocht en één van hen uit privé vermogen aanmerkelijk meer heeft bijgedragen dan de ander, dan ontstaat op het moment van de aankoop een vordering van de een op de ander. Worden er geen huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden opgesteld, dan zal de echtgenoot/partner die financieel het meest heeft bijgedragen, de helft van zijn vordering op de andere echtgenoot/partner verliezen. Dit alles had voorkomen kunnen worden door het opstellen van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.

Gemeenschappelijke bezittingen die reeds vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap aanwezig zijn

Als echtgenoten/partners vóór hun huwelijk of geregistreerd partnerschap gezamenlijk eigenaar zijn van een woning, vakantiehuis, zeilboot, motorsloep etcetera dan moeten ze goed opletten. Want als deze gemeenschappelijke goederen voor ongelijke breukdelen (bijvoorbeeld 1/4 respectievelijk 3/4) aan de echtgenoten/partners toebehoren, dan wordt als gevolg van het huwelijk/geregistreerd partnerschap de grootte van die breukdelen gewijzigd in gelijke breukdelen (dus 1/2 respectievelijk 1/2). Deze breukdelen wijzigen echter niet als de betreffende personen vóór hun huwelijk huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opstellen.