Levenstestament

De regie houden met een levenstestament

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een levenstestament is voor situaties tijdens uw leven. U legt vast wat er moet gebeuren als u door ziekte, een ongeval of verblijf in het buitenland niet (meer) zelf kunt handelen. In een levenstestament wijst u iemand aan die uw belangen mag behartigen en legt u persoonlijke wensen vast. Zo houdt u zelf de regie in handen.

Levenstestament voor diverse situaties

U kunt door ziekte, ouderdom of ongevallen in een kwetsbare positie komen. Door uw lichamelijke of geestelijke toestand kunt u zelf geen goede keuzes meer maken. Dit kan ook al op jonge leeftijd gebeuren, bijvoorbeeld terwijl u directeur bent van een bloeiende onderneming. Als u uw wensen heeft vastgelegd in een levenstestament houdt u in dat geval toch zelf de regie in handen.
Veelgenoemde redenen voor het opstellen van een levenstestament zijn:
– lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang van uzelf of uw partner;
– ziekenhuisopname;
– verblijf in het buitenland;
– continuïteit van de eigen onderneming.

Inhoud levenstestament

In een levenstestament neemt notariskantoor Herweijer voor u de volgende zaken op:
– bepalingen wanneer uw levenstestament ingaat;
– de vertrouwenspersoon die namens u mag handelen (de gevolmachtigde);
– de naam van de persoon aan wie de vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen;
– de taken van de vertrouwenspersoon.

Bij het vastleggen van de taken van de vertrouwenspersoon kunt u denken aan het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken. Of het regelen van de dagelijkse leiding van uw onderneming en het uitstippelen van het beleid. Andere taken zijn het (blijven) doen van schenkingen, het nemen van medische beslissingen en praktische zaken (laten) uitvoeren zoals persoonlijke verzorging.

Opstellen levenstestament en geldigheid

U kunt zelf met een onderhandse akte uw levenstestament opstellen. Maar uw levenstestament laten opstellen door de notaris heeft wel een meerwaarde. Wij geven u advies over uw situatie en controleren of u wilsbekwaam bent. Daardoor is uw levenstestament betrouwbaarder. Achteraf staat vast of u geestelijk in staat was om te bepalen zoals u heeft gedaan. Wij bewaren uw akte zorgvuldig en leveren een afschrift aan wie u wenst, zoals de bank. Een door ons opgesteld levenstestament blijft altijd geldig. Wij adviseren u wel uw levenstestament aan te laten passen als er iets verandert in uw wensen of situatie.

Download hier de brochure

Wie geeft u het vertrouwen

Download hier de checklist

Checklist levenstestament