Samenleven

Waarom een samenlevingscontract?

Als u ongehuwd gaat samenwonen, is het verstandig om een samenlevingsovereenkomst aan te gaan. Indien u geen gezamenlijke eigen woning heeft, geen kind hebt of erkend heeft, en u niet als partner staat geregistreerd bij een pensioenfonds, heeft u samenlevingscontract nodig om fiscaal partner te kunnen zijn.

Als er kinderen zijn is een samenlevingscontract zeker aan te bevelen. Door een combinatie van een samenlevingsovereenkomst en een testament zijn kinderen na uw overlijden gebonden aan het testament en kunnen zij hun kindsdeel niet zomaar opeisen.

Voordelen samenlevingscontract

Een samenlevingsovereenkomst biedt diverse voordelen. Zo kan aan uw partner het partnerschapspensioen worden toegekend en kan hierdoor bij overlijden veel minder erfbelasting verschuldigd zijn. U kunt ook bepalen dat gemeenschappelijke bezittingen bij overlijden naar de langstlevende gaan; dit wordt een verblijvingsbeding genoemd.

Inhoud samenlevingscontract

In een samenlevingscontract legt u afspraken vast over de kosten van de huishouding en over de vraag wie eigenaar is van welke bezittingen. U maakt bijvoorbeeld ook afspraken over de vraag wie bij beëindiging van de samenwoning de woning mag overnemen (en onder welke voorwaarden).

Samenlevingscontract door notariskantoor Herweijer

Notariskantoor Herweijer maakt graag voor u een notariële samenlevingsovereenkomst die past bij uw wensen. Voor starters op de woningmarkt hebben we een aantrekkelijk arrangement met een samenlevingscontract. Daarnaast bevat dit arrangement een akte van eigendomsoverdracht, de hypotheekakte en twee testamenten.

Download hier de infographic

Samenlevingscontract infographic