Testament

Testament: voor wensen die afwijken van de wet

Als u geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn van uw nalatenschap. Dit zijn de bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. In een testament kunt u zaken regelen die afwijken van de wet. Zo kunt u andere erfgenamen benoemen, belastingbesparende regelingen opnemen en in een legaat uw gift naar een goed doel vastleggen.

Verdeling nalatenschap zonder testament

Voor de wettelijke vererving is het van belang welke samenlevingsvorm u heeft. Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt de erfenis verdeeld over uw partner en de kinderen. Uw kinderen krijgen een erfdeel, maar mogen dit pas opeisen als uw partner overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering komt. Als u samenwoont, is uw partner geen wettelijke erfgenaam en ontvangt hij na uw overlijden niets van uw vermogen. Als u alleen bent, gaat alles naar uw ouders, broers en zussen.

Download hier de brochures

Hoe regel ik mijn nalatenschap
Waar zeg ik ja tegen

Redenen/situaties om een testament op te laten maken

In een aantal situaties is het verstandig een testament op te laten maken:

  1. U wilt andere erfgenamen benoemen of kiest voor een andere verdeling dan de wet.
  2. U wilt belastingbesparende regelingen opnemen, zodat uw erfgenamen minder hoeven te betalen.
  3. U of uw partner heeft kinderen uit een eerdere relatie, of er zijn familieproblemen.
  4. U wilt uw naaste familie onterven.
  5. U wilt in een legaat vastleggen dat een deel van uw erfenis (geld of kostbaar voorwerp) naar een bepaalde persoon of organisatie (met bijv. een goed doel) gaat.
  6. U wilt een executeur benoemen die zorgt voor de uitvoering van uw testament.
  7. U wilt de verzorging en opvoeding van uw kinderen goed vastleggen met een voogdijregeling.
  8. Testament door notariskantoor Herweijer

U kunt bij ons terecht als u meer wilt weten over een testament. Wij informeren u graag over de mogelijkheden in uw situatie. Uw wensen leggen wij vast in een notariële akte. Deze melden wij aan bij het Centraal Testamentenregister. Op ieder moment kunt u uw testament door ons laten aanpassen, bijvoorbeeld als uw persoonlijke situatie wijzigt.

Hieronder enkele informatieve video’s