Huis & hypotheek

Er komt heel wat kijken bij het kopen, verkopen of bouwen van een huis. U heeft te maken met verschillende partijen en moet veel zaken regelen, zoals het afsluiten van een hypotheek. Naast de makelaar, speelt de notaris een belangrijke rol bij de overdracht van uw woning. Notariskantoor Herweijer maakt de vaak ingewikkelde zaken rondom de (ver)koop van een woning voor u eenvoudig en inzichtelijk. We leggen de inhoud van de diverse overeenkomsten en akten zorgvuldig uit, zodat u goed begrijpt waar u voor tekent.

Klanten vragen ons:

 

“Waarom is een notaris nodig voor de overdracht van een woning?”

“Bepaalt de koper of verkoper bij welke notaris de akte van eigendomsoverdracht getekend gaat worden?”

“Waarom zou je een koopovereenkomst van een woning laten registreren bij het kadaster voordat de definitieve akte van eigendomsrecht wordt getekend?”

Koopovereenkomst

Het is belangrijk dat u bij de koop van een huis goede afspraken maakt en vastlegt in een koopovereenkomst. Denk hierbij aan de prijs en datum van overdracht. Als er geen makelaar bij de koop is betrokken, kunnen wij de koopovereenkomst voor u opstellen. Nadat de koopovereenkomst is getekend, stellen wij een akte van levering op.

Leveringsakte

U heeft een notariële akte van levering nodig om een huis of ander onroerend over te dragen. De leveringsakte maakt de (ver)koop van het huis namelijk officieel. Wij stellen de akte op aan de hand van de koopovereenkomst en laten de leveringsakte tekenen door de betrokken partijen.

Voor de leveringsakte zoeken wij diverse zaken voor u uit, zoals:
– kloppen de gegevens van de woning? Hoe staat het in het Kadaster?
– rusten er beslagen op het huis?
– is de verkoper gescheiden of failliet verklaard?
– zijn er juridische belemmeringen voor de verkoop?

Inschrijving bij het Kadaster

Na de overdracht van uw woning, zorgen wij ervoor dat een afschrift van uw leveringsakte wordt ingeschreven in de registers van het kadaster. Pas na een laatste controle (als zeker is dat de eigendom vrij en onbezwaard bij de koper is terecht gekomen) vindt de financiële afwikkeling plaats. Dan wordt onder meer de koopprijs aan de verkoper uitgekeerd.

Hypotheekakte

Zodra wij van uw geldverstrekker (bank/instelling of persoon) een hypotheekoverdracht hebben ontvangen, maken wij de hypotheekakte op. Hierin wordt vastgelegd dat u als hypotheekgever een woning als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (geldverstrekker) in ruil voor het verkrijgen van een geldlening. De geldverstrekker heeft het recht om dit onderpand in het openbaar te verkopen als u uw afspraken niet na kunt komen. De bank, alsmede de eigenaar van de woning en de notaris tekenen de hypotheekakte. Een medewerker van het notariskantoor tekent vaak namens de bank.

Afwikkeling financiële zaken (ver)koop huis

Ons notariskantoor zorgt ervoor dat de koopsom bij de verkoper en andere rechthebbenden (zoals een bank) terecht komt zodra u eigenaar bent van de woning. Hiervoor stort de koper en/of de bank het geld voor de koop op onze rekening. Wij maken het geld vervolgens over naar de verkoper.