Aan- of verkoop huis

Rol van de notaris bij de aan- en verkoop van een huis

Het kopen van een huis brengt heel wat denk- en regelwerk met zich mee. De rol van de notaris is in dit proces onmisbaar. Wij stellen de notariële akten op die nodig zijn om eigenaar te worden van het huis en om het huis te financieren. U kunt bij ons terecht voor de bewaking van het hele proces van koop en/of financiering en voor een vlotte afhandeling.

Koopovereenkomst

Het is belangrijk dat u bij de koop van een huis goede afspraken maakt en vastlegt in een koopovereenkomst. Denk hierbij aan de prijs en de datum van overdracht. Als er geen makelaar bij de koop is betrokken, kunnen wij de koopovereenkomst voor u opstellen. Nadat de koopovereenkomst is getekend, stellen wij een akte van levering op.

Leveringsakte

U heeft een notariële akte van levering nodig om een huis in eigendom over te dragen. De leveringsakte maakt de (ver)koop van het huis namelijk officieel. Wij stellen de akte op aan de hand van de koopovereenkomst en controleren een aantal zaken. Zo gaan wij na of dat wat u koopt, daadwerkelijk eigendom is van de verkoper. Voorts doen wij onderzoek naar erfdienstbaarheden en/of andere op de woning rustende verplichtingen. Ook zorgen wij ervoor dat eventuele hypotheken van de verkoper op de betreffende onroerende zaak bij het Kadaster worden verwijderd.

Zodra de leveringsakte is getekend door de betrokken partijen, schrijven wij een afschrift hiervan in bij het Kadaster. Vanaf dat moment bent u daadwerkelijk eigenaar van de woning.

Samenlevingscontract bij huis met hypotheek

Als u gaat samenwonen in een huis met een hypotheekschuld daarop, raden wij u aan om in een samenlevingscontract afspraken schriftelijk vast te leggen.

Download hier de brochures

Woning kopen
Woning verkopen