Schenken aan familie of personen

Redenen om te schenken

U kunt schenken aan uw familie of andere personen om iemand al tijdens uw leven te bevoordelen. U kunt het ook doen om te besparen op erfbelasting voor uw toekomstige erfgenamen. De erfenis wordt namelijk kleiner.

Direct schenken

U kunt op een aantal manieren schenken. Aan het schenken van geld stelt de wet geen eisen. Boven een bepaald bedrag moet u wel aangifte doen. Tot een bepaald geldbedrag kunt u belastingvrij schenken. Kijk voor een overzicht van de vrijstellingen op de website van de Belastingdienst. Als u afspraken wilt maken over de schenking, kan dit in een notariële akte. Hierin kunnen we clausules opnemen, zoals de leeftijd waarop de begiftigde over het geld kan beschikken of het doel waar het geld voor moet worden gebruikt (bijv. voor studie en/of opleiding, de koop van een woning).

Schenken met een zogenaamde privéclausule is zeker aan te bevelen. Hetgeen uw eigen kind krijgt hoeft dan nooit te worden gedeeld met de partner. Als u de kinderen gelijk wilt behandelen, maar het bij leven niet lukt om iedereen evenveel te schenken, kunt u bepalen dat de schenking uiteindelijk moet worden ingebracht in de nalatenschap.

Ook het schenken van onroerende goederen of aandelen vereist een notariële akte.

Op papier schenken

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘op papier te schenken’. U schenkt dan (daadwerkelijk) pas bij overlijden of bij een andere bijzondere situatie. Denk hierbij aan een opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis, of bij verkoop van uw eigen woning zonder dat er sprake is van een vervangende woning. Door het schenken op papier maakt u gebruik van de vrijstelling van de schenkbelasting. Deze vorm van schenken moet via een notariële akte.

Als u kiest voor deze vorm van schenken wordt uw vermogen tijdens uw leven kleiner. Dat kan in bepaalde gevallen voor de kinderen financieel aantrekkelijk zijn. Onder meer kan toekomstige erfbelasting worden verminderd, maar dan moet(en) de ouder(s) jaarlijks daadwerkelijk 6% rente aan de kinderen betalen. Voor de meeste ouders is dit een te dure manier van belastingbesparing.

Gesprek en advies

Wij gaan graag met u in gesprek over uw persoonlijke wensen en geven u advies over de schenkingsvrijstelling en schenkingsvoorwaarden. Als u de schenking wilt vastleggen, doen wij dat meestal in een notariële akte.

Download hier de tarieven en vrijstellingen

tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2019