Schenken aan goede doelen of kerken

Gift vast laten leggen of niet?

Het schenken aan goede doelen of een kerkelijke instelling brengt een belastingvoordeel met zich mee. U mag voor de inkomstenbelasting het totaalbedrag dat u jaarlijks schenkt, aftrekken van uw inkomen. Daarbij geldt een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

Als u met uw giften wilt variëren in hoogte, duur en in doelen, is het beter uw giften niet van te voren vast te laten leggen. U behoudt dan de keuzevrijheid. Mocht u echter een vast bedrag willen schenken over een periode van minimaal 5 jaar, dan is een lijfrenteschenking interessant voor u. Met name als u meer dan 10% per jaar van uw verzamelinkomen geeft, is het de moeite waard om een lijfrenteschenking te overwegen.

Lijfrenteschenking in notariële akte

Voor het doen van een lijfrenteschenking is een schriftelijke overeenkomst van schenking nodig. Als notariskantoor zijn wij graag behulpzaam om uw lijfrenteschenking in een notariële akte vast te leggen. Voor een behoorlijk aantal organisaties en kerken hebben wij dit de afgelopen jaren mogen regelen en hebben zodoende veel kennis en ervaring op dit punt.

Gift via testament

Wij komen in de praktijk tegen dat klanten geen familieleden of andere nabestaanden hebben en niet weten aan wie ze hun erfenis moeten nalaten. In dat geval opperen wij de mogelijkheid om een goed doel op te nemen in het testament. Veel goede doelen ontvangen geld uit erfenissen. De goede doelen betalen geen erfbelasting over hun verkrijging als zij zijn erkend als ANBI en het geld wordt dan besteed conform de wens van de overledene.

Als notariskantoor hebben wij een groot netwerk van diverse organisaties (waaronder diverse kleinschalige, betrouwbare organisaties) met een algemeen nuttig doel. Wij kunnen u desgewenst helpen bij het maken van een goede keuze en uw wensen vastleggen in uw testament.