Mijlpaal notariskantoor Herweijer

Een notaris heeft een zogenaamd repertorium. Dat is een register waarin hij bijhoudt welke akten er zijn ondertekend. De datum, het soort akte en een samenvatting van de inhoud worden daarin vermeld. Sinds 2014 worden deze gegevens ingevoerd in het Centraal Digitaal Repertorium (CDR). Hierdoor hoeft de notaris de akten niet meer per post op te sturen naar de Belastingdienst.

Als een notaris wordt benoemd en zijn eigen praktijk opent, krijgt hij ook een eigen repertorium en begint de teller bij de eerste akte met nummer één. Mr. Hil Herweijer is in 1994 aan de slag gegaan als notaris in de stad Kampen. Hij werd notaris op het kantoor waar hij al jaren als kandidaatnotaris had gewerkt. Omdat hij notaris werd in een maatschap ging de groei van zijn eigen repertorium aan het begin nog niet zo snel.
Toch bleek notaris Herweijer al snel op te stomen en zijn praktijk groeide gestaag. Toen hij in 2014 zijn eigen kantoor begon onder de naam: Notariskantoor mr. H. Herweijer, kwam de vaart er goed in. Op dinsdag 3 april jl. is er een mijlpaal bereikt en is op zijn kantoor de zoveelste akte gepasseerd. Dit getal blijft achterwege, omdat u verderop in de krant daarover een prijsvraag vindt, met voor de winnaar een leuke cadeau. Op de foto is het moment vastgelegd waarop de zoveelste akte is gepasseerd. Het was voor de partijen bij die akte een grote verrassing, omdat ze niet hadden verwacht bij de overdracht van de woning, als verkopers en kopers te worden getrakteerd op een dinerbon voor twee personen.