Onze specialisaties

Estate-planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Door ‘Estate planning’ regelt u dat uw vermogen op een gestructureerde manier, en tegen zo laag mogelijke belastingheffing, overgaat naar de (toekomstige) erfgenamen. Estate-planning is niet alleen gunstig voor aanzienlijke vermogens. U kunt door een goed testament ook al flink besparen op erfbelasting bij een overwaarde van een gemiddelde woning. Notariskantoor Herweijer kijkt samen met u naar de manier waarop uw vermogen en/of onderneming het beste kan overgaan op familie of derden. Dit resulteert in een ‘estate-planningsadvies op maat’ voor u. Zo kunt u weloverwogen keuzes maken.

Scheepvaart

Ons notariskantoor heeft ruime ervaring met de overdracht van schepen voor de beroeps- en pleziervaart. Wij kennen de speciale regels die gelden voor de diverse schepen en weten wat van toepassing is op welke situatie. U kunt bij ons ook terecht voor vragen over de teboekstelling van uw schip, het opstellen van een scheepshypotheekakte en de inschrijving van uw schip in het Kadaster.