• Specialisatie

Onze specialisaties

Estate-planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Door ‘Estate planning’ regelt u dat uw vermogen op een gestructureerde manier, en tegen zo laag mogelijke belastingheffing, overgaat naar de (toekomstige) erfgenamen. Estate-planning is niet alleen gunstig voor aanzienlijke vermogens. U kunt door een goed testament ook al flink besparen op erfbelasting bij een overwaarde van een gemiddelde woning. Notariskantoor Herweijer kijkt samen met u naar de manier waarop uw vermogen en/of onderneming het beste kan overgaan op familie of derden. Dit resulteert in een ‘estate-planningsadvies op maat’ voor u. Zo kunt u weloverwogen keuzes maken.

Kerken en gemeenten

Notariskantoor Herweijer heeft in de afgelopen jaren veel kerken, gemeenten en andere christelijke organisaties geholpen op notarieel gebied. Daarbij valt te denken aan het vastleggen van statuten, het oprichten van een stichting en het verzorgen van lijfrenteschenkingen.

Het is voor ons een eer om dit soort instellingen notarieel te begeleiden. Zij doen vaak veel goeds voor de samenleving, plaatselijk of regionaal. Soms tot in het buitenland toe. Door het werk dat zij verrichten, krijgen veel mensen gelukkig vaak weer perspectief in hun leven. Wij vinden het fijn om instellingen notarieel te ondersteunen zodat dit mooie werk voortgang vindt!

Scheepvaart

Ons notariskantoor heeft ruime ervaring met de overdracht van schepen voor de beroeps- en pleziervaart. Wij kennen de speciale regels die gelden voor de diverse schepen en weten wat van toepassing is op welke situatie. U kunt bij ons ook terecht voor vragen over de teboekstelling van uw schip, het opstellen van een scheepshypotheekakte en de inschrijving van uw schip in het Kadaster.