Richtlijnen Corona virus

Notariskantoor mr. H. Herweijer volgt in verband met het COVID-19 virus de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat wij er alles aan doen om uw en onze gezondheid zoveel mogelijk te beschermen. Maar wij  kunnen u geen garanties bieden op dit punt.
 
Algemene regels
 1. Maak vooraf telefonisch of per email een afspraak. Helaas is het voor ons niet mogelijk om u zonder afspraak binnen te laten.
 2. Voelt u zich niet fit, bent u verkouden, heeft u koorts of keelpijn of bent u in aanraking geweest met mensen die inmiddels ziek zijn, kom dan niet naar ons kantoor, maar neem telefonisch contact met ons op.
 3. Bij onroerend goed transacties worden verkopers, makelaars en tussenpersonen niet uitgenodigd. Verkopers krijgen een volmacht.
 4. Wilt u, omdat u zich daar veiliger bij voelt, liever ook per volmacht tekenen, dan is dat in veel gevallen mogelijk. Neemt u ook dan met ons contact op. Wij brengen in de gegeven omstandigheden daarvoor geen extra kosten in rekening.
Besprekingen / akten passeren
 1. Wilt u a.u.b. bij ondertekening geen andere personen (vriend, vriendin, ouder e.d.) meenemen die niet noodzakelijk bij de afspraak / ondertekening van de akte aanwezig behoeven te zijn.
 2. Wij verzoeken u niet eerder aanwezig te zijn dan op het afgesproken tijdstip. We voorkomen daarmee dat onze wachtkamer te vol wordt en u te dicht op elkaar moet zitten.

Op kantoor

 1. Als u op ons kantoor wordt verwacht, zullen wij geen handen schudden.
 2. Wij nemen tussen de aanwezige mensen onderling en de notaris de gepaste fysieke afstand van 1,5 meter in acht.
 3. Wij schenken geen koffie of thee.
 
Medewerkers
 1. We hebben op ons kantoor de nodige maatregelen getroffen ten behoeve van de gezondheid van onze medewerkers.
 2. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk ieder in een eigen ruimte en waar mogelijk thuis. 
Veranderen de richtlijnen dan zullen wij u daarover via onze website informeren. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust met contact met ons op: (038) 333 70 51 of mail naar info@notarisherweijer.nl
versie 29.09.2020