Richtlijnen Corona virus

Notariskantoor mr. H. Herweijer volgt in verband met het COVID-19 virus  de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat wij er alles aan doen om uw en onze gezondheid zoveel mogelijk te beschermen. Maar wij  kunnen u geen garanties bieden op dit punt.

 Algemene regels

  1. Voelt u zich niet fit, bent u verkouden, heeft u koorts of keelpijn of bent u in aanraking geweest met mensen die inmiddels ziek zijn, kom dan niet naar ons kantoor, maar neem telefonisch contact met ons op.
  2. Wij houden ons op kantoor aan de van overheidswege gestelde beperking van 1,5 m afstand

De 1,5 m afstand heeft de volgende consequenties

  1. Indien u voor ondertekening van een akte op ons kantoor bent uitgenodigd wilt u dan bij ondertekening geen andere personen (vriend, vriendin, ouder e.d.) meenemen. 
  2. Wij verzoeken u niet eerder aanwezig te zijn dan op het afgesproken tijdstip. We voorkomen hiermee dat onze passeerkamer en/of wachtkamer te vol wordt en u te dicht op elkaar moet zitten.

Optie bespreking

Indien gewenst kunnen besprekingen digitaal plaatsvinden.

Medewerkers

Op ons kantoor zijn de nodige maatregelen getroffen ten behoeve van de gezondheid van onze medewerkers.

Veranderen de richtlijnen dan zullen wij u daarover via onze website informeren. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust met contact met ons op: (038) 333 70 51 of mail naar info@notarisherweijer.nl

Versie 29.06.2020