Tohopesate

Notariskantoor Herweijer verleende op 4 april 2018 haar medewerking aan het slagen van de bijeenkomst Beursvloer Kampen Tohopesate. Samen met een van zijn kandidaat-notarissen had notaris Hil Herweijer als taak om te beoordelen of de matches tussen enerzijds maatschappelijke organisaties c.q. clubs en anderzijds de deelnemende bedrijven voldoende helder waren omschreven.
Aan het eind van de bijeenkomst bleek dat er 70 matches tot stand waren gekomen met een waarde van € 53.500,00; deze waarden werden op de betreffende bijeenkomst door een accountant bepaald. Met voldoening kijkt notaris Herweijer erop terug dat hij op deze manier zijn steentje mocht bijdragen in de Kamper samenleving.”